Katholische Kirche Ameis (St. Nikolaus)
No regular services indicated
Kirchenpl. 1 2141 Ameis
Katholische Kirche Ameis (St. Nikolaus)