Stavropigio - Naos Agiou Paulou Apostolou ton Ethnon
Keine regelmäßigen Gottesdienste angegeben
Chem. de Chambésy 37 1292 Pregny-Chambésy
Stavropigio - Naos Agiou Paulou Apostolou ton Ethnon
Chem. de Chambésy 37 1292 Pregny-Chambésy