Großes Banner-Bild der Gemeinde
avatar for Logo
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór Woda Życia w Łodzi
active
biblically devoted
open to guests
free evangelical
50-100 visitors
Zapraszamy serdecznie do naszego Kościoła! Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy doświadczyli łaski Pana Jezusa Chrystusa i chcą wspólnie naśladować GO oddając chwałę Bogu Ojcu. Sami ubłogosławieni chcemy błogosławić innych i zachęcać się nawzajem do życia z Bogiem dzięki mocy Ducha Św.
Banner-Bild für die Gottesdienste
Regular services
Sundays at 10:00Zapraszamy na nabożeństwo!
Thursdays at 18:00Studium Biblii
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór Woda Życia
Młynarska 64 Łódź-Bałuty PL - 91-843 Łódź
Rada Zboru
EB
Eugeniusz Buza
Pastor Zboru
Jarek Celebanski
Pastor pomocniczy
DB
Dawid Buza
Sekretarz
TK
Tymoteusz Karczewski
Skarbnik
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór Woda Życia w Łodzi
Młynarska 64 Łódź-Bałuty PL - 91-843 Łódź